Aluminijski tronožac s električnim žičanim vitlom

O proizvodu

Tehnički podaci

Pribor

Slike

br. artikla 1621002

 • Prstenasti vijak može se zakretati za 360° pod opterećenjem (npr. za rad s koloturnikom).
 • Raspon pozicioniranja moguć je zahvaljujući teleskopskom nogarima.
 • Sklopiv.
 • Ukupna dužina (npr. pri transportu) oko 3.000 mm.
 • Neklizajuće podloge od gume i metala nalaze se na donjoj strani visinski podesivih nogara.
 • sa pričvrsnom konzolom za električno žičano vitlo
  - Vitlo se zbog vlastite težine (oko 80 kg) može montirati na jedan od 3 podesiva nogara. U suprotnom ne bi bila zajamčena statička stabilnost.
 • s voznim mehanizmom i dvostrukom ručkom
  - Time se kompletan aluminijski tronožac zajedno s monztiranim električnim žičanim vitlom može jednostavno prevesti na mjesto primjene i postaviti.
 • Na voznom mehanizmu nalaze se 2 gumena odbojnika.
  - Oni služe za zaštitu podne obloge.
 • s obodnim steznim remenom
  - Njime se tri kraka tronošca drže na okupu tokom transporta.

Električno žičano vitlo:

 • Otpornost na povlačenje:
  - u prvom sloju 1.000 kg
  - u posljednjem sloju 780 kg
 • za trofaznu struju 400 V, 50 Hz
 • sa faznim pretvaračem CEE-16A utični sklop, 5-polni
 • kuglični ležajevi kojima nije potrebno održavanje
 • pogonski sklop 1 Bm
 • klasa zaštite IP 54