Kranprosjekter på Nordpolen

Prosjektbeskrivelse

Som så ofte i livet begynte det med en tilfeldighet. En fransk steinhugger opprettet den avgjørende kontakten. Professor Laurent Reynès, som underviser billedhugging på Ecole d’Architecture Strasbourg, lette etter en 5,50 meter høy kran for å sette sammen isblokker på Nordpolen til en blytung skulptur, en strengt geometrisk portbue.

Alle løsninger han kjente til, viste seg å være uegnet for transport eller håndtering.

Vi, SCHILLING Kran- und Hebetechnik, har et bransjery på oss for å være en kreativ bedrift, og vi tilbød ham et alternativ: en lettkonstruksjonskran, produsert i aluminiums-spesialprofiler som kan slås sammen for plassparende transport med fly og enkelt monteres på bruksstedet. Produktet overbeviste straks professoren.

I dag står portalkranen i aluminium, som oppfylte oppgaven med glans, på et forskningssenter i Sibir, der den brukes til dybdeboring i den evige isen.