This website uses cookies

Ova internetska stranica koristi tzv. kolačiće. Daljnjim korištenjem internetske stranice izražavate Vašu suglasnost s tim.

Ožičenje / električni kablovi

Ožičenje / električni kablovi

O proizvodu

Tehnički podaci

Bilder

  • Aluminijski portalni kran se isporučuje u stanju spremnom za priključivanje i rad.
  • sa ispitnim orotokolom električnih uređaja u skladu sa normom DIN VDE 0701/0702, Uredbe o sigurnosti električne opreme (BetrSichV), BGV A 3 (izdaje naša ovlašćena služba za elektriku)
  • Trofazna struja 400V/16A, 50 Hz , 5-polna sa prekidačem (standardna verzija).
  • Fazni pretvarač, CEE priključak, 5-polni.
  • Upredeni kabel sa PUR plaštom.
  • Koloturnik se električno priključuje preko 6-polnog utičnog sklopa. (klasa zaštite prema normi DIN EN 60 529 IP55)
  • Sve električne komponente su pod normalnim radnim okolnostima prikladne za rad u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

Pozor:

Pri radu elekričnog aluminijskog porttalnog krana na otvorenom treba paziti da se isti priključi na strujno kolo sa odgovarajućom FI sklopkom.
Pazite da za vrijeme skladištenja ne prodre voda u glavni prekidač električne instalacije i napajanja (opasnost od kondenziranja vode i ometanja funkcionalnosti).