Aluminijski portalni kran, pokretan pod opterećenjem, s dvostrukim nosačem, nosivost 2.000 kg i 3.000 kg

O proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj isporuke

Pribor

Slike

Aluminijski portalni kran pokretan pod opterećenjem s dvostrukim nosačem

  • sa sklopivim bočnim stalcima
  • s gore smještenom zakočivom mačkom
  • s ugrađenim horizontalnim pozicionerom
  • s natičnim nastavkom

Aluminijski portalni kran na objema stranama ima dvije prečke između bočnog stalka i dvostrukog aluminijskog nosača. One služe za dodatno stabiliziranje aluminijskog portalnog krana.

Kod sistema aluminijskih portalnih kranova radi se o mobilnoj, fleksibilnoj, visinski i dužinski podesivoj, samostojećoj konstrukciji.

Aluminijski portalni kran može se sastaviti i rastaviti u najkraćem roku s vrlo malo zahvata.

Nisu potrebne nikakve građevinske izmjene (npr. učvršćivanje tiplama ili slično).