Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση του. Περισσότερες πληροφορίες

Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική έκδοση, μέγιστο φορτίο ανύψωσης 1.000 kg και 1.500 kg

Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική έκδοση, μέγιστο φορτίο ανύψωσης 1.000 kg και 1.500 kg

Πληροφορίες

Τεχνικά

Παραδοτέα υλικά

Παρελκόμενα

Εικόνες

Γερανογέφυρα αλουμινίου στατική έκδοση

  • με αναδιπλούμενα πλευρικά πλαίσια,
  • συμπεριλ. ασφαλιζόμενο κυλιόμενο βαγονέτο,
  • συμπεριλ. ενσωματωμένος Οριζόντιος ρυθμιστής

Το σύστημα γερανογέφυρας αλουμινίου είναι μια εξαιρετικά κινητική, ευέλικτη και ρυθμιζόμενη κατά το μήκος και το ύψος, αυτόνομη κατασκευή.

Η γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε ελάχιστο χρόνο με σχετικά λίγες κινήσεις των χεριών.

Δεν απαιτούνται δομικές μετατροπές (π.χ. στερεώσεις με βύσματα ή παρόμοια).